«powrót

Świdnica: dawna ewangelicka szkoła „Lutherheim”

Ewangelicka szkoła przy kościele pokoju p.w Św. Trójcy powstała dopiero w 1708 r. na mocy Traktatu Altransztackiego. Wcześniej ewangelicka młodzież Świdnicy mogła jedynie pobierać nauki w szkole prowadzonej przez jezuitów .

Pierwsze zajęcia lekcyjne w nowo powstałej szkole łacińskiej (nazwa jej pochodzi od typowo humanistycznego profilu szkoły, opartego głownie na literaturze łacińskiej) odbyły się już pod koniec 1708 r.

Pół wieku później, podczas wojny siedmioletniej, a zwłaszcza w 1761 r. podczas oblężenia Świdnicy przez Austriaków, szkoła bardzo ucierpiała. Budynek został splądrowany i przez kilka tygodni służył za kwaterę dla kilku kompanii austriackich żołnierzy. Po wojnie siedmioletniej po niezbędnych remontach ponownie uruchomiono tu szkołę. W 1813 r. z rozkazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III podniesiono ją do rangi gimnazjum.

W 1854 r. gimnazjum przeniesiono do nowej siedziby i dawne pomieszczenie, nazywane „Luterheim” (dom Lutra) przestało pełnić funkcje szkolne.

Na początku XX w. na parterze mieściła się ochronka dla dzieci prowadzona przez parafię. Mieszkały tu również dwie diakonisy, które zajmowały się dziećmi i pomagały w ewangelickim szpitalu Bethania. Obecnie mieści się tu kaplica, w której nabożeństwa odprawiane są w okresie zimowym.

Do grona uczniów ewangelickiej szkoły łacińskiej należeli m.in. prekursor niemieckiego romantyzmu, słynny poeta Johann Christian Günther, sławny architekt, budowniczy Bramy Brandenburskiej w Berlinie Karl Gotthard Langhans, oraz kodyfikator pruskiego Powszechnego Prawa Krajowego - Karl Gottlieb Suarez.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.