«powrót

Świdwin: cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Świdwinie został założony w XIX wieku. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1897 roku.

Od czasów II wojny światowej cmentarz niszczał i był systematycznie okradany.

Największego spustoszenia dokonano na nim zaraz po wojnie, gdy kamieniarze wywozili z niego cenne, granitowe płyty, które po obróbce stawały na nowo, tym razem na cmentarzu komunalnym.

Latem 2000 roku, po uzyskaniu zgody od konserwatora zabytków i konsultacjach ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich, młodzi zielonoświątkowcy ze Świdwina i niemieckiego Hamel wspólnie rozpoczęli odnawianie kirkutu.

Wycięto zbędne drzewa, wytyczono na nowo zarośnięte alejki, postawiono symboliczne ogrodzenie, rozpoczęto renowację płyt nagrobnych.

Udało się na nowo postawić na swoich fundamentach ok. 30 macew, inne, których nie można już było ustawić na swoich dawnych miejscach, oczyszczono. W sumie odkryto na terenie XIX-wiecznego cmentarza około 60 płyt nagrobnych.

We wrześniu 2001 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Cmentarz żydowski w Świdwinie jest wpisany do rejestru zabytków.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.