«powrót

Świebodzin: kościół św. Michała Archanioła

Gotycka świątynia wzniesiona w XV wieku. W połowie XVI wieku trzynawową budowlę powiększono o czwartą nawę i rząd kaplic.

Podczas przebudowy w XIX wieku wzniesiono neogotycką kruchtę, a fasadę zachodnią zwieńczono imponującym szczytem z dwiema iglicami.

Cechą charakterystyczną kościoła jest to, że jest on szerszy niż dłuższy. We wnętrzu świątyni znajduje się późnogotycki tryptyk św. Anny w ołtarzu głównym i Ukrzyżowanie oraz rokokowy ołtarz Najświętszej Marii Panny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.