«powrót

Zobacz:

Święta Woda: sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej niedaleko Wasilkowa. Od 1719 r. unickie, obecnie rzymskokatolickie. Na zespół składa się kościół, grota, wzgórze krzyży, cudowne źródełko i kaplice Dróżek Boleści Maryi.

Powstało w czasie epidemii w XVIII wieku. Źródełko, któremu ta miejscowość zawdzięcza swoją nazwę, cieszyło się od niepamiętnych czasów sławą cudownego miejsca. Prawie trzy wieki temu niewidomy szlachcic Bazyli Popiernik postanowił wznieść tutaj kaplicę, kiedy odzyskał wzrok po przetarciu oczu pochodzącą z tego źródełka wodą. Wieść o cudownym uzdrowieniu rozniosła się szybko. W roku 1719 kaplicę poświęcił metropolita unicki. Święta Woda stała się ośrodkiem kultu Matki Bożej.

Najpierw wzniesiono kapliczkę nad cudownym źródełkiem, a następnie murowany kościół w XIX w. Na wzgórzu przy kościele widać tysiące pątniczych krzyży.

Pierwszą kaplicę poświęcił w Świętej Wodzie w 1719 r. abp unicki Kiszka. Powstała jako wotum za uzdrowienie niewidomego, który obmył się w tutejszym źródełku.

Prawdopodobnie na uroczysku przebywał na stałe jakiś pustelnik, roztaczający opiekę nad kaplicą i obrazem Matki Bożej Bolesnej. Po zlikwidowaniu przez cara Mikołaja I unii, przejęta przez prawosławnych w 1875 r. Po zaborach prawosławni zabierają w głąb Rosji cenną ikonę Matki Bożej pochodzącą być może z XIII w. Jej miejsce zajęła kopia. Od 1921 r. miejscem opiekuje się Kościół rzysmkokatolicki.

W 1953 r. ks. Wacław Rabczyński wybudował w Świętej Wodzie grotę nad cudownym źródełkiem na wzór groty z Lourdes, rozpoczął budowę kalwarii na okolicznych wzgórzach i monumentalnych figur na cmentarzu parafialnym. W 1956 r. władze komunistyczne zniszczyły stacje Męki Pańskiej.

Obecnie Święta Woda jest parafią i dynamicznie rozwijającym się sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, do którego zmierza wiele pielgrzymek. Kustoszem sanktuarium jest ks. Alfred Butwiłowski.

Odpust: Matki Bożej Bolesnej 14 września. Dni chorych: 11 lutego, 31 maja, 28 czerwca, 14 sierpnia. Diecezjale pielgrzumki: pielgrzymka z krzyżami i pielgrzymka kobiet.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.