«powrót

Zobacz: bajram

Święto Ofiarowania

Święto Ofiarowania to najważniejsze święto muzułmańskie. Ustanowione na pamiątkę ofiary uczynionej przez Abrahama ze swego syna Izmaela (według Biblii Izaaka), a zamienionej przez Boga na ofiarę z baranka. Na pamiątkę tego wydarzenia wiele rodzin muzułmańskich zakupuje baranka, którego zabija się zgodnie z przepisami rytualnymi i wspólnie spożywa. Mięso zwierzęcia dzielone jest na trzy części: pierwszą spożywa się z rodziną, drugą otrzymują ubodzy, a trzecią - krewni. Podczas posiłku podaje się również ryż, warzywa i leguminę jabłkową.

Wszyscy muzułmanie modlą się w tym dniu w meczecie, czytają Koran, odwiedzają znajomych i składają życzenia. Istnieje również zwyczaj obdarowywania się prezentami, a wielu wyznawców islamu składa w tym dniu ofiarę pieniężną wynoszącą 10% rocznego dochodu.

Święto Ofiarowania przypada wtedy, kiedy wyznawcy islamu odbywają pielgrzymkę do Mekki, będącą jednym z filarów wiary.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.