«powrót

świętopietrze

Opłata lenna na rzecz papiestwa płacona w średniowieczu w Europie.

Świętopietrze wprowadzono po raz pierwszy w VIII w. Wessexie w Anglii. Pojawiła się ona następnie również w innych krajach katolickich, m.in. w Polsce. Danina na rzecz Stolicy Apostolskiej obowiązywała państwo polskie na podstawie dokumentu Dagome iudex, oddającego kraj pod zwierzchnictwo papieskie na zasadzie lenna.

W czasach Bolesława Chrobrego świętopietrze wynosiło 3 denary od jednego gospodarstwa. W czasach Władysława Łokietka spadło do jednego denara, przy czym szlachta nie składała już tych opłat wcale.

Idea świętopietrza zwanego również denarem, czy też groszem św. Piotra przetrwała w Europie do reformacji. Opłata zanikła po 1555 r. W Polsce świętopietrze ustało całkowicie po 1563 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.