«powrót

Świniary: Środowiskowy Dom Pomocy

W Świniarach k. Solca Zdroju Caritas diecezji kieleckiej prowadzi Środowiskowy Dom Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Jego celem jest integracja społeczna chorych, pomoc w odzyskaniu samodzielności życiowej i rehabilitacja zawodowa.

Program przygotowany jest dla trzech grup: z zaburzeniami schizofrenicznymi, depresyjnymi i nerwicowymi oraz psychoorganicznymi. Każda z nich ma swój program rehabilitacyjno-terapeutyczny, stosowany na treningach umiejętności społecznych. Obejmują one wszystkie sfery życia potrzebne do funkcjonowania w środowisku. Samopomoc polega na maksymalnym wyzwalaniu aktywności podopiecznych.

Stacjonarny ośrodek wsparcia, w którym przebywa obecnie 20 podopiecznych, przeznaczony jest dla osób, które podczas pobytu w szpitalu utraciły swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. Po okresie przejściowym trwającym do 3 lat, jeśli terapia odnosi skutek, podopieczni wracają do swojego środowiska, a jeśli nie - kierowani są do innych placówek.

Dzienny ośrodek wsparcia jest przeznaczony dla osób po kryzysach psychicznych, które nie potrafią się odnaleźć w swoim środowisku. Mieszkają w domach rodzinnych, a w dni robocze przyjeżdżają na zajęcia pomocne. Mają możliwość korzystania z łazienki, pralki oraz posiłków.

Trzecim obszarem działalności są tzw. mieszkania chronione. Osoby kończące stały pobyt w placówce mogą być kierowane do kwater wynajętych przez ośrodek.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.