«powrót

Kraków: synagoga Kupa

Synagoga powstała w latach 40. XVII w. z funduszu kahału i z tego powodu po dziś dzień nosi nazwę Kupa.

W 2 połowie XIX w., w związku z budową ulicy Miodowej, powstał ogród pomiędzy ulicą i północną elewacją bożnicy. W ostatnich latach XIX w. doszło do rozbudowy bożnicy.

W okresie międzywojennym w bożnicy i jej otoczeniu przeprowadzano prace konserwatorskie i zdobnicze. We wnętrzu powstały nowe malowidła. Obiekt otoczony został ozdobnym ogrodzeniem.

Podczas okupacji niemieckiej bożnica uległa dewastacji. Całkowicie zniszczone zostały bima i platforma ze schodami oraz pulpitem kantora przed arką. Przepadło w całości jej ruchome wyposażenie artystyczne.

Przez kilka lat po zakończeniu II wojny światowej w bożnicy ponownie odbywały się zgromadzenia modlitewne. Pełniła ona także inne funkcje. W latach 1946-47 znajdowała się tam wytwórnia macy. W jednym z jej pomieszczeń urządzono rytualną rzeźnię drobiu, która funkcjonowała tam do 1985 r., tzn. do śmierci rzezaka Abrahama Lesmana.

W oficynie północno-zachodniej mieszkały rodziny żydowskie przybyłe po 1945 r. z ZSRR. W latach 1956-1991 bożnicę użytkowała spółdzielnia produkcyjna. Obecnie trwa w niej remont konserwatorski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.