«powrót

szarytki

Charyzmatem szarytek, zwanych też siostrami miłosierdzia, jest służba Chrystusowi w ubogich. Szarytki składają dodatkowy ślub służenia ubogim.

Zgromadzenie prowadzi w całej Polsce zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, schronisko dla kobiet, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dla osób starszych, kuchnie dla ubogich, punkt posług samarytańskich, punkty charytatywne, a także przedszkola, bursę, świetlice oraz dom dziennego pobytu.

Przy zgromadzeniu działa świeckie Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia oraz Konferencja świętego Wincentego á Paulo, założona przez bł. Fryderyka Ozanana, która współpracuje z siostrami szarytkami i księżmi misjonarzami w pracy charytatywnej.

Organizacją skupiająca dzieci i młodzież jest Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, które skupia w Polsce ponad 3 tys. członków.

Zgromadzenie założyli w 1633 r. we Francji św. Wincenty á Paulo i św. Ludwika de Marillac. Jest ono jednym z najliczniejszych zgromadzeń na świecie, obecnie skupia 23 861 sióstr, w tym ponad 1000 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.