«powrót

Szczawnik: cerkiew św. Demetriusza

Cerkiew filialna greckokatolicka pw. św. Demetriusza z I. poł. XlX w. to obecnie kościół rzymskokatolicki. Kompletny ikonostas pochodzi z XVIII/XIX w.

Wieżę wieńczy baniasty hełm z pozorną latarnią. Dachy nad nawą i prezbiterium są łamane uskokowo. Na dachach baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami.

Wnętrze nawy i prezbiterium nakryte jest kopułami namiotowymi, łamanymi uskokowo. Polichromia pochodzi z 1936 r., a wyposażenie świątyni z XVIII-XIX. Wewnątrz cerkwi znajduje się ikonostas z kompletem ikon.

W późnobarokowych ołtarzach bocznych z 1729 r. umieszczono m.in. obraz Przemienienie Pańskie oraz ikonę Opłakiwanie Chrystusa z tego samego okresu.

Na wyposażenie świątyni składają się także zabytki malarstwa ludowego, obraz wotywny Ukrzyżowanie z parą chłopskich fundatorów z 1854 r. oraz ikona z wizerunkiem św. Barbary z 1867 r.

Dzwon cerkiewny został odlany w 1707 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.