«powrót

Szczebrzeszyn: cmentarz żydowski

Żydowski cmentarz w Szczebrzeszynie powstał najprawdopodobniej w 1584 roku. W czasie II wojny światowej został całkowicie zniszczony przez hitlerowców.

Najstarszy zachowany nagrobek - Jechiela ben Mosze - pochodzi z 1545 roku.

Na cmentarzu znajdują się XVI-wieczne macewy, wykonane z kamienia wapiennego. Wszystkie napisy są wklęsłe. Na uwagę zasługuje nagrobek talmudysty Issochara Bera syna Naftelego ha Kohen, znanego również jako Berman Aszkenazi (zmarł około 1590 r.).

Po stronie południowej znajduje się grupa nagrobków pochodzących z XVII i XVIII wieku. Najwięcej zachowanych macew pochodzi z XIX i początku XX wieku.

Na cmentarzu zachował się wyraźny podział na sektory - część zachodnia przeznaczona dla kobiet, wschodnia dla mężczyzn. Prawdopodobnie na cmentarzu, pod warstwą ziemi znajduje się około tysiąca nagrobków.

Prawdopodobnie w obrębie grupy starych dębów w centralnej części cmentarza znajdują się zbiorowe mogiły 2.300 Żydów rozstrzelanych tutaj przez Hitlerowców w 1942 roku.

Źródło: www.izrael.badacz.org

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.