«powrót

Szczebrzeszyn: kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja to najstarsza świątynia katolicka w Szczebrzeszynie. Ufundował ją w 1394 roku Dymitr z Goraja, który był od 1377 r. właścicielem Szczebrzeszyna.

Kolejni właściciele - zwolennicy reformacji - w roku 1570 zmienili świątynię na zbór kalwiński . Trzynaście lat później w 1583 r. podczas wielkiego pożaru miasta drewniany kościół został zniszczony.

W latach 1610-1620 wzniesiona została na jego miejscu, z nakładów własnych pierwszego dziekana i proboszcza szczebrzeszyńskiego, księdza Mikołaja Kiślickiego, nowa murowana, tym razem już katolicka świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja.

W latach 40. XVII wieku kościół ponownie spłonął podpalony przez Tatarów, został jednak odbudowany w 1668 r.

Ostatecznie świątynia przetrwała wszystkie zawieruchy historyczne, w tym I i II wojnę światową. Podczas ostatniej wojny władze hitlerowskie zamknęły kościół dzięki czemu unikną dewastacji. Działalność duszpasterska została wznowiona 25 lipca 1944 r. (tuż po wyzwoleniu Szczebrzeszyna).

Kościół został zbudowany w stylu renesansu lubelskiego. Dekoracja stiukowa w nawie i prezbiterium naśladuje dekorację Kolegiaty Zamojskiej. Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych okresów. Najstarsze ołtarze naw bocznych datowane są na I połowę XVII w. Z końca XVII w. pochodzi ambona o bardzo efektownym kształcie z figurami aniołów wspierających baldachim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.