«powrót

Międzynarodowe Centrum im. Dietricha Bonhoeffera

Miejsce to ma być przestrzenią, w której ciekawi, otwarci i krytyczni ludzie mogą polemizować z własną religijną tożsamością i szukać odpowiedzi na pytania dotyczące bycia chrześcijaninem i naśladowania Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.