«powrót

Szczecin: kościół św. Jana Ewangelisty

Kościół został wybudowany na miejscu pierwotnej budowli w XIV w., z inicjatywy przybyłych do miasta franciszkanów . Kolejno powstawały zamknięte siedmioboczną absydą prezbiterium, trójnawowy korpus nawowy, a w I połowie XV w. dziesięć kaplic. W XV i na początku XVI wieku ściany pokryto polichromią. W czasach panowania szwedzkiego świątynia pełniła funkcję kościoła garnizonowego. Po 1694 roku nastąpiła częściowa rozbiórka zabudowań klasztornych. W XIX w. Francuzi zamienili budynek na magazyn żywności, a następnie został on całkowicie opuszczony. Na początku XX w. dawny kościół przeznaczono do rozbiórki. Cenną budowlę uratował konserwator zabytków, dr H. Lemcke. Prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1931–1934. W 1957 r. świątynię przekazano księżom pallotynom ; obiekt odbudowano, przywracając mu gotycki charakter, a następnie poświęcono. We wnętrzu można zobaczyć gotyckie sklepienia gwiaździste, fragmenty oryginalnych malowideł na ścianach, filarze, cenne płyty nagrobne z 1378 r. i 1676 r. oraz barokowe organy z II połowy XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.