«powrót

Szczecin: kościół św. Piotra i Pawła

W miejscu, gdzie obecnie stoi kościół św. Piotra i Pawła, stał niegdyś najstarszy znany kościół w mieście, zbudowany po chrzcie mieszkańców Szczecina w 1124 roku. Drewniany kościół został spalony przez Duńczyków w 1189 r. W XV w. budowlę przebudowano na pięcioprzęsłowy budynek halowy o trzech nawach. Od południa wybudowano kryptę książęcą. W 1602 roku dobudowano wieżę.

W kaplicy łaziebników w 1623r. J. Wildenberger namalował wizerunki św. Piotra i św. Pawła. Kolejne przebudowy miały miejsce w XVI, XVII i XVIII wieku. Kościół został niemal całkowicie zniszczony podczas wojen napoleońskich. Odbudowano go w stylu gotyckim.

Na zewnętrznych murach kościoła umieszczone są maszkarony przedstawiające średniowiecznych mieszkańców Szczecina. We wnętrzu znajduje się portal dwudzielny z XIV wieku, barokowe płyty nagrobne z XVII w. oraz skarbonka z płyt wapiennych, ozdobiona postaciami patronów kościoła.

Na drewnianych sklepieniach można zobaczyć malowidła ze scenami biblijnymi, wykonane przez malarza Aichnera w 1703 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.