«powrót

Szczecin: wizyta Jana Pawła II w 1987 r.

W czerwcu 1987 roku, podczas pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał w Szczecinie. Odprawił Mszę św. na Jasnych Błoniach, ukoronował figurę Matki Boskiej Fatimskiej dla nowej parafii na osiedlu Słonecznym oraz poświęcił kamień węgielny pod budowę seminarium diecezjalnego. W katedrze św. Jakuba spotkał się z kapłanami. Pamiątkami po tej wizycie są kielich papieski i obraz Matki Bożej w Kaplicy Ludzi Morza w bazylice katedralnej, znajdujący się w seminarium ornat, w którym Jan Paweł II odprawiał Mszę św. na Jasnych Błoniach oraz piuska papieska w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.