«powrót

Szczecin: Wyższe Seminarium Duchowne

Biskup Diecezjalny Kazimierz Majdański w 1981 roku wydał dekret erygujący Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pod wezwaniem Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Kamień węgielny pod nowe seminarium szczecińskie został poświęcony w 1983 roku, podczas spotkania pielgrzymki diecezjalnej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Jasnej Górze. Pierwszy rok akademicki w nowej siedzibie zainaugurowano w 1984 r.

W czerwcu 1987 roku Jan Paweł II po Mszy Świętej odprawionej na Jasnych Błoniach przybył na plac budowy seminarium i dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w ścianę wznoszonej budowli.

Seminarium dysponuje biblioteką i czytelnią; współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi Szczecina w zakresie wymiany pracowników naukowych. Jest to także miejsce spotkań przedstawicieli życia społecznego, kulturalnego, naukowego i politycznego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: