«powrót

Szczepankowo: kościół św. Wojciecha

Obecny kościół murowany w stylu gotyku mazowieckiego św. Wojciecha zbudowany w latach 1537-1547 przez opatów płockich. Kościół w Szczepankowie istniał jednak już wcześniej, ponieważ parafię erygowano tu w raku 1242.

Do 1822 roku opiekę duszpasterską nad parafią sprawowali benedyktyni z klasztoru w Pułtusku. Świątynia wzniesiona jest w stylu przejściowym z gotyku do renesansu. Styl ten nazwany został stylem mazowieckim, bo takie budowle w XVII wieku były rozpowszechnione na Mazowszu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.