«powrót

Szczerców: kościół cmentarny św. Barbary

Drewniany kościół św. Barbary w Szczercowie (pow. bełchatowski, arch. łódzka) pierwotnie stał w miejscowości Puszcza Osina i został wybudowany w 1763 r.

Światynia trafiła do Szczercowa w 1790 r., kiedy to decyzją konsystorza gnieźnieńskiego parafia Puszcza Osina została zlikwidowana i wcielona do parafii Chabielice.

W świątyni znajdują się barokowy ołtarz z końca XVII stulecia, obraz św. Barbary, rzeźba św. Józefa, stacje drogi krzyżowej (początek XIX w.), krucyfiksy i lichtarze barokowe.

Kościół pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Szczercowski kościół parafialny uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej i został odbudowany w połowie XX wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.