«powrót

szlak polichromii brzeskich

Na szlaku znajduje się 14 zabytkowych kościołów, w większości to doskonale zachowane 600-letnie murowane wiejskie świątynie. Takie nagromadzenie gotyckich zabytków jest ewenementem nawet na Śląsku.

Prawdziwą ciekawostką są jednak polichromie, najlepiej zachowane: w Małujowicach, Strzelnikach, PogorzeliKrzyżowicach. Stosunkowo niedawno odkryte ścienne dekoracje wiejskich kościółków nie trafiły jeszcze do popularnych przewodników turystycznych i informatorów krajoznawczych. Wielobarwne malowidła gotyckie zdobiące ściany, stropy i sklepienia powiązane są ściśle z estetyką architektury średniowiecza.

Aby poznać niezwykłość polichromii brzeskich trzeba cofnąć się nieco wstecz – do początków reformacji. Piastowskie księstwo brzeskie przyjęło protestantyzm bardzo szybko. Wnętrza świątyń zaadoptowano więc na potrzeby zreformowanego kultu. Wtedy to, faworyzując intymność i prostotę, zatynkowano polichromie sprzeczne z gustem nowej epoki.

W kościołach wprowadzono empory, przebudowano okna. W takim stanie kościoły owe służyły protestantom do końca II wojny światowej. Obecnie, polichromie odsłonięte spod warstw tynku, zostały przywrócone naszym oczom. I ponownie dają wyraz ambicji artystycznych odległej epoki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.