«powrót

szopka

Przedstawienie sceny Narodzin Jezusa Chrystusa i okoliczności im towarzyszących. Najczęściej wokół figurki Dzieciątka Jezus leżącego w żłóbku stoi Maryja i św. Józef. Towarzyszą im najczęściej figurki aniołów, pasterzy, często trzech króli, woła, osła itp. Czasem szopka organizowana jest też z udziałem żywych ludzi i zwierząt.

Do upowszechnienia się tego zwyczaju przyczynił się przede wszystkim św. Franciszek z Asyżu. Organizował modlitewne spotkania połączone z pobożnymi śpiewami w grocie, do której przynoszono siano i przyprowadzano zwierzęta.

W Polsce zwyczaj ten utrwalili bernardyni. Według źródeł z XV w bernardyni urządzali we Lwowie szopkę z figurkami postaci z ewangelicznej sceny Narodzenia.

W XVI w. istniał w kościołach bernardyńskich zwyczaj kołysania figurki Dzieciątka Jezus. Modlitwie towarzyszył śpiew kolęd - kołysanek.

Od XIX w. corocznie urządza się konkurs słynnych szopek krakowskich. Wystawa ich organizowana jest na krakowskim rynku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.