«powrót

Szyk: kościół św. Stanisława i Barbary

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i św. Barbary pochodzi z I. poł. XVII w. Do korpusu od strony zachodniej dostawiono kwadratową wieżę konstrukcji słupowo-ramowej, z nadwieszoną izbicą oszalowaną deskami.

Nawę i prezbiterium nakrywa stromy dach wielopołaciowy. W wejściu do nawy portal zamknięty łukiem w kształcie tzw. oślego grzbietu, podobne łuki wieńczą portale wejść do kruchty.

Ściany we wnętrzu pokrywa polichromia z XIX w. oraz fragmenty starszej z XVI i XVII w. Cenne wyposażenie świątyni pochodzi z okresu XVI-XVIII wieku.

W ołtarzu głównym z XVIII w. znajduje się późnogotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, którego autorstwo przypisuje się Mistrzowi z Szyku.

Ołtarze boczne utrzymane są w rokokowym stylu. Na ścianie prezbiterium znajduje się skrzydło tryptyku z ok. 1520 r.

Chrzcielnica powstała w 1585 r. W kościele znajduje się także obraz św. Jana Nepomucena z 1726 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.