«powrót

Zobacz: Szymanów: Klasztor Sióstr Niepokalanek

Szymanów: figura Matki Bożej Jazłowieckiej

W 1863 roku do Jazłowca na Podolu przybyły z Rzymu siostry niepokalanki . Odbudowały zrujnowany zamek, który stał się domem macierzystym zgromadzenia.

W 1883 roku na prośbę matki Marceliny Darowskiej, Oskar Sosnowski wykonał w Rzymie posąg NMP z białego, kararyjskiego marmuru. Artysta wyrzeźbił pięć takich posągów.

Cześć Maryi Jazłowieckiej rozszerzyli ułani, którzy po trzydniowej zwycięskiej bitwie stoczonej pod Jazłowcem w czasie I wojny światowej obrali Ją sobie za patronkę.

W okresie międzywojennym prymas Polski kard. August Hlond dokonał uroczystej koronacji figury. Po II wojnie światowej posąg wraz z siostrami znalazł się w Szymanowie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.