«powrót

Szymbark: cerkiew Narodzenia Bogarodzicy

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1821 r. to obecnie kościół rzymskokatolicki.

We wnętrzu świątyni znajduje się ikonostas z zespołem ikon z I. poł. XIX w. Wieża z pozorną izbicą wzniesiona została w konstrukcji słupowo-ramowej. Wieńczy ją cebulasty hełm ze ślepą latarnią.

Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym dachem wielopołaciowym. Nad frontową częścią korpusu świątyni nadbudowana została wieża. W nawie i pod wieżą wydzielony jest babiniec. Wnętrze cerkwi nakryte jest stropami płaskimi.

Ikonostas z zespołem ikon, wolnostojący ołtarz główny i dwa ołtarzyki boczne mają charakter barokowy i pochodzą z 1. połowy XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.