«powrót

Szymbark: ruiny zamku kapituły pomezańskiej

We wsi nad Jeziorem Szymbarskim znajdują się ruiny największego zamku województwa warmińsko–mazurskiego.

Zamek powstał z inicjatywy kapituły pomezańskiej w połowie XIV w. Po sekularyzacji Prus wielokrotnie zmieniał właścicieli. Od XVIII w. do 1945 roku należał do rodu von Finckensteinów.

Zamek został spalony przez Rosjan kilka miesięcy po zajęciu Prus Wschodnich. Wśród miejscowej ludności krąży przekazywana od czasów powojennych opowieść o tym, że właścicielom zamku udało się już po zdobyciu Prus przez Rosjan wywieźć najcenniejszy majątek konwojem oznakowanym symbolem czerwonego krzyża.

W chwili obecnej potężny czworobok zewnętrznych murów o wymiarach 97 x 72 m. wzmacnia 10 zachowanych wież, z których każda jest innej wysokości i kształtu.

Dawniej budowla posiadała 12 baszt. Na zamek prowadzi wysoki most arkadowy, niegdyś zwodzony. Wewnątrz zamku znajduje się ogromny dziedziniec.

W baszcie przybramnej zachowało się sklepienie krzyżowe z gotyckimi ornamentami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.