«powrót

Tabaszowa: kościół św. Mikołaja

Drewniany kościół pw. Św. Mikołaja zbudowany został w 1753 r. w Tęgoborzu, do Tabaszowej przeniesiony w 1982 r. Pokryty blaszanym, dwuspadowym dachem. Na kalenicy dwie wieżyczki. Jedna, na sygnaturkę, wieloboczna, kształtu barokowego, druga, większa, nad częścią frontową korpusu, zwieńczona wysmukłym, baniastym hełmem.

Prezbiterium zamknięte jest ścianą prostą, na deskach której w XIX w. namalowana została grupa Ukrzyżowania.

Wnętrze nakrywają stropy płaskie. Ściany ozdobione polichromią ornamentalną i figuralną wykonaną w 1895 r.

Ołtarze rokokowe pochodzą z XVIII w. W ołtarzu głównym umieszczone są: barokowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII w. i wizerunek św. Mikołaja z 1892 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.