«powrót

Tarnów: kościół "na Burku"

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej z 1458 r. Wieża pochodzi z ok. 1910 r. We wnętrzu obrazy i rzeźby z XVI-XlX w. Świątynia ma jedną nawę. Przy nawie i w przyziemiu wieży znajdują się kruchty. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVIII w. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się gotycko-renesansowy, łaskami słynący, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w., przemalowany w XVIII w.

Parapet późnorenesansowego chóru muzycznego z 1621 r. ozdobiony jest rzeźbionymi herbami dostojników z tego czasu.

Najcenniejszymi zabytkami w świątyni są tryptyki: gotycki z początku XVI w. z rzeźbą Chrystusa Zmartwychwstałego oraz gotycko-renesansowy z 1. połowy XVI w. z obrazami św. Rodziny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.