«powrót

Tarnowskie Góry: kościół św. Marcina w Starych Tarnowicach

Wybudowany ok. 1400 r. kościół parafialny (wcześniej był filią kościoła w Reptach Śląskich). W XVI w. przejęli go protestanci, a w okresie wojny trzydziestoletniej został zwrócony katolikom.

Pierwotnie budowla gotycka, ale poprzez przebudowy w 1707 r. i 1728 r. nabrała cech barokowych. W latach 1912-1914 przeprowadzono prace konserwatorskie.

Wewnątrz świątyni znajdują się piękne dekoracje stiukowe z barokową polichromią z I połowy XVIII w. Przedstawiają sceny z życia świętych m.in. Marcina, Jana Nepomucena, Wacława. W świątyni znajduje się malowana na desce kopia obrazu Matki Boskiej Piekarskiej - jedna z najstarszych kopii tego wizerunku (z II połowy XVII w.)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.