«powrót

testament

(Ostatnia wola) prawne rozdysponowanie własności, które zaczyna obowiązywać po śmierci darczyńcy. W dawnej Polsce testament był najczęściej wyrażany ustnie w obecności świadków: domowników, przyjaciół, niekiedy również proboszcza czy sołtysa. Rzadziej spisywany i rejestrowany w księgach sądowych - wtedy wpisu dokonywał proboszcz, organista, sołtys lub specjalnie wynajęty skryba, a od XIX w. rejent.

Do testamentu przywiązywano wielkie znaczenie, nawet jeśli uważano, że krzywdzi on część spadkobierców. Podobne znaczenie miały wszelkie prośby wyrażone przez umierającego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.