«powrót

Tokarnia: kościół MB Śnieżnej

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Śnieżnej pochodzi z I. poł. XVIII w. Kościół jest oszalowany i pokryty gontami, nakryty niskimi dachami dwuspadowymi.

Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem sztuki w kościele jest wotywny obraz Ukrzyżowania z XVI w.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz łaskami słynącej Matki Boskiej Tokarskiej z XVII w. We wnętrzu, a także wokół kościoła i w drewnianych kaplicach przy kościele znajdują się liczne rzeźby artysty ludowego Józefa Wrony m.in. rzeźba Chrystusa na osiołku, rzeźby świętych polskich, kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W latach osiemdziesiątych J. Wrona rozpoczął tworzenie "Tokarskiej Kalwarii" przy drodze na Chobocią Górę. Pod szczytem góry rzeźba Chrystusa na krzyżu wysokości prawie 10 m.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.