«powrót

Tokary: kościół Podwyższenia Krzyża

Parafia pierwotnie była erygowana w 1527 roku w Wilanowie (Wielinowie). Po przejściu na protestantyzm potomków fundatora zamieniona na zbór, ale około 1624 roku ponownie oddana katolickom.

Kolejny kościół zbudowany w 1728 roku, ponad sto lat później został zabrany na cerkiew, a następnie zburzony. Odnowienie parafii nastąpiło w roku 1919 z lokalizacją kościoła w sąsiednich Tokarach.

Zbudowany w latach 1934-35 według projektu architekta Wincentego Wdowiszewskiego, przypominający chatę góralska z wysokim dachem. Drewniany, na planie krzyża, jednonawowy, z wyodrębnionym prezbiterium, we wnętrzu strop.

Obrazy m.in.: św. Antoniego z początku XIX w., Trójcy św. z II połowy XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.