«powrót

Toruń: kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego obecnie ceglano-kamienny w Toruniu, ma swoje początki w XIV wieku. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się jedynie gotycka figura św. Wojciecha z końca XIV w.

Świątynia położona jest pod skarpą. Zapisy o niej pojawiają się po raz pierwszy w 1321 r. (prawdopodobnie jednak istniała od początku XIV w.). Po spustoszeniu w czasie reformacji, kościół został odnowiony po 1587 r., powiększony o wieżę w roku 1698. Uległ spaleniu w 1966 r. i został odbudowany 6 lat później.

Ceglany (z użyciem kamieni), halowy, orientowany, o trójbocznie zamkniętej części prezbiterialnej i kwadratowej, drewniano-szkieletowej wieży od zachodu.

Wnętrze kryte jest stropem płaskim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.