«powrót

Toruń: kościół św. Katarzyny

Neogotycki kościół św. Katarzyny w Toruniu pochodzi z końca XIX w. Obecnie jest kościołem garnizonowym.

Świątynia położona jest na Przedmieściu Św. Katarzyny, poza obrębem dawnych murów nowomiejskich.

Kościół powstał w końcu XIX wieku, ale wezwanie przejął od kaplicy św. Katarzyny, która w tym miejscu stała od ok. 1360 r. Pierwotnie był ewangelickim kościołem garnizonowym, a od 1920 r. pełniła funkcję katolickiego kościoła garnizonowego.

Budowla ma transept i 86-metrową czworoboczną wieżę z ośmiobocznym hełmem i czterema wieżyczkami narożnymi.

W nawie i prezbiterium znajduje się sklepienie gwiaździste. W nawie i ramionach transeptu empory połączone są wąską galerią. Na ścianach empor i chóru organowego widać polichromie świętych, w niszach pod galerią – płaskorzeźby świętych.

Ołtarz główny zawiera figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. W oknach prezbiterium znajdują się witraże z postaciami świętych, a w 12 niszach – malowane postaci apostołów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.