«powrót

Toruń: zakon franciszkański

Franciszkanie przybyli do Torunia sprowadzeni przez Krzyżaków w 1239 r. Był to pierwszy i najważniejszy klasztor w całym państwie krzyżackim, siedziba kustodii pruskiej. Stał przy kościele mariackim Wniebowzięcia NMP

Właśnie w Toruniu, na synodzie w 1243 r. ogłoszona została bulla papieska o podziale tych ziem na diecezje chełmińską (z Toruniem), pomezańską, warmińską i sambijską. Toruńscy franciszkanie prowadzili rocznik (Annales Minorum Prussicorum) z najważniejszymi wydarzeniami. Działała również biblioteka i szkoła.

Reformacja spowodowała upadek klasztoru i jego gmach przejęła Rada Miasta. Aż do 1724 r. działało w nim gimnazjum miejskie, później znane jako Gimnazjum Akademickie. Po nim zabudowania przejęli bernardyni. Jednak w 1821 r. zakon uległ kasacji. Budynek klasztoru został rozebrany.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.