«powrót

transept

nawa poprzeczna, przecinająca pod kątem prostym nawę główną kościoła. Znajduje się między prezbiterium a resztą budynku.

Skrzyżowanie transeptu i nawy głównej niekiedy podkreślano na zewnątrz wieżą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.