«powrót

trop

(gr. tropos, łac. tropus - zwrot, obrócenie) wstawka w tekście liturgicznym, zwykle z odpowiednio dobraną melodią. Miał postać retorycznych ozdobników. Stanowił uzupełnienie głównego tekstu i wykonywany był przez innego śpiewaka lub chór.

Zjawisko tropowania rozpowszechnione było w liturgii w IX-XIII w. Jego rozkwit datuje się na wiek XI.

Prawie wszystkie śpiewy liturgiczne miały swoje tropy: Kyrie, Gloria, Sanctus, Hosanna i in. Najbardziej znanym polskim tropem jest Bogurodzica (do Kyrie) .

Od XII w. Kościół starał się ograniczyć twórczość tropiczną, ponieważ zbyt bujny rozwój ozdobników zacierał wymowę tekstów podstawowych. Walka o czystość liturgii trwała 500 lat. Jej kres położył dopiero Sobór Trydencki .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.