«powrót

Trybsz: kościół św. Elżbiety Węgierskiej

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej pochodzi z II. poł. XVI w. zawiera cenną polichromię z 1647 r., którą tworzą przedstawienia nawiązujące do ikonograficznych wątków biblijnych i starotestamentowych oraz duże kompozycje figuralne na stropie, dla których tłem są widoki krajobrazów Tatr i Pienin.

Z dawnego wyposażenia pozostały: mensa ołtarzowa z drewnianym tabernakulum, rokokowa ambona z XVIII w., barokowo-ludowe feretrony, drewniane świeczniki.

Większość obiektów przeniesiona została do murowanej świątyni m.in. fragmenty tryptyku gotyckiego z ok. 1530 r. oraz barokowe ołtarze.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.