«powrót

Trzebnica: kościół św. Piotra

Nazwa kościoła wiąże się z postacią jego fundatora – możnowładcy Piotra Włostowica (XII w.). Budowla stoi na miejscu drewnianego, a następnie murowanego późnoromańskiego kościoła parafialnego z pierwszej połowy XIII wieku.

Kościół kilkakrotnie przechodził z rąk katolickich do protestantów i z powrotem.

Po II wojnie światowej został zamieniony na magazyn i do roku 1987 (w którym to został oddany parafii katolickiej) ulegał zniszczeniu. Po remoncie – 25.12.1994 r. odprawiono w nim pierwszą Mszę świętą – pasterkę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.