«powrót

Tulce: kościół Narodzenia NMP

Murowana świątynia późnoromańska z pierwszej połowy XIII wieku, przebudowana gruntownie na przełomie XV i XVI stulecia. W 1784 roku dobudowano wieżę i wydłużono nawę.

Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok. Najcenniejszym zabytkiem jest późnogotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem umieszczona w ołtarzu głównym. W kruchcie późnogotycka kropielnica z piaskowca.

Cennym zabytkiem jest wczesnobarokowa rzeźba Chrystusa w cierniowej koronie z drugiej połowy XVII wieku.

Po drugiej wojnie światowej aż do lat 80. z tuleckiego kościoła wyruszała Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: