«powrót

Turzańsk: cerkiew prawosławna

Cerkiew prawosława w Turzańsku wzniesiona została z drewna w 1803 r. Jednak zapiski świadczą o istnieniu świątyni już w 1526 r.

Świątynia wzniesiona na planie krzyża, z dwiema zakrystiami po obu stronach prezbiterium, pięciokopułowa.

Nad sanktuarium, nawą i babińcem kopuły ośmiopolowe na pendentywach. W pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie.

Trójstrefowy ikonostas pochodzi z pierwszej połowy XIX w., a ołtarze boczne z początku XIX w. Ikony pędzla J. Bakowczyka (1895 r.).

Przed cerkwią stoi trójkondygnacyjna dzwonnica (1817 r.), zwieńczona cebulastym hełmem. Jest najstarszą tego typu budowlą na Łemkowszczyźnie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.