«powrót

Tygodnik Powszechny

Katolickie pismo społeczno - kulturalne, kojarzone z nurtem tzw. "katolicyzmu otwartego". Pismo promujące dialog ekumeniczny i międzyreligijny, a także dialog z niewierzącymi. W czasach PRL "Tygodnik Powszechny" uznawany był za jedyny niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej i nieformalny organ opozycji demokratycznej.

Pismo wychodzi od 1945 r. w Krakowie. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym "Tygodnika" był ks. dr Jan Piwowarczyk. Do zespołu należeli: Jerzy Turowicz, wieloletni (od 1945 r. do 1953 r. i od 1956 r. do 1999 r.) redaktor naczelny, Konstanty Turowski, Maria Czapska, a następnie również Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica, Stanisław Stomma, Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa.

W 1953 r. za odmowę zamieszczenia nekrologu Stalina "Tygodnik Powszechny" został zamknięty. Redakcję przejęło wówczas Stowarzyszenie PAX. W 1956 r. pismo powróciło do poprzedniej redakcji.

Na jego łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, czy Zbigniew Herbert. W dobie Soboru Watykańskiego II "Tygodnik" żywo włączał się dyskusje nad odnową Kościoła. Po wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża, zaangażował się w promocję jego nauczania.

Uważany był za jedyny niezależny głos środowiska inteligencji katolickiej. Formował rodzącą się opozycję demokratyczną. Z "Tygodnikiem" związane było Poselskie Koło "Znak", ludzie "Tygodnika" współtworzyli KOR i Solidarność.

Po 1989 r. część środowisk katolickich a także hierarchii kościelnej zdystansowała się wobec "Tygodnika". Krytykowany był za reprezentowanie tylko jednej opcji w wewnątrzkościelnym dialogu, za zbyt silne związanie z jedną formacją polityczną oraz za brak jednoznacznego opowiedzenia się po stronie Kościoła w momencie ważnych dyskusji społecznych u progu niepodległości.

Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym pisma został ks. Adam Boniecki.

Od 1993 r. "Tygodnik Powszechny" przyznaje honorową nagrodę - Medal św. Jerzego. Medal przyznawany jest "za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.