«powrót

Tykocin

Tykocin często nazywany jest perłą architektury baroku.

Prawa miejskie otrzymał od księcia Janusza Mazowieckiego w 1425 r. i wtedy przeszedł pod panowanie Litwy. W 1569 r. powrócił do Korony razem z całym województwem podlaskim. Darowany Stefanowi Czarnieckiem w nagrodę za rozgromienie Szwedów; później władali w nim Braniccy.

Był jednym z głównych skupisk ludności żydowskiej na Podlasiu. Niemal cała społeczność została wymordowana w 1941 r.

W Tykocinie znajduje się pomnik Orła Białego, upamiętniający ustanowienie tego odznaczenia w roku 1705 w Tykocinie.

Najcenniejszym zabytkiem urbanistycznym miasteczka jest rynek w kształcie trapezu (obecnie plac. S. Czarnieckiego) pochodzący z okresu lokalizacji miasta.

Synagoga, druga w Polsce po krakowskiej.

Z historia Tykocina wiążą się nazwiska: Zygmunta Augusta - ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, Jana Klemensa Branickiego - hetmana koronnego, mecenasa kultury i sztuki, Stefana Czarnieckiego - hetmana polnego, zwycięzcy z okresu najazdu szwedzkiego, Łukasza Górnickiego - humanisty okresu Odrodzenia, Zygmunta Glogera - historyka, archeologa, etnografa.

Jest najstarszym i najpiękniejszym zespołem urbanistycznym historycznego Podlasia.

Tu często bywali królowie: Zygmunt August, Zygmunt III i Władysław IV.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: