«powrót

Tylicz: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew parafialna pw. Świętych Kosmy i Damiana pochodzi z poł. XVIII w. Jest to dziś kościół katolicki. W świątyni znajduje się cenny ikonostas z XVIII w. Szeroką wieżę o pochyłych ścianach wieńczy zdwojony hełm baniasty o podstawie namiotowej, ze ślepą latarnią i kopułką. Nawę nakrywa łamany dach namiotowy, a prezbiterium wielopołaciowy. W dachach niskie wieżyczki z baniastymi hełmami. Nadproże portalu głównego wykonane w kształcie łuku o wykroju tzw. oślego grzbietu. Wnętrza nawy i prezbiterium nakryte kopułami namiotowymi.

Ornamentalna i figuralna polichromia z 1938 r. i nawiązuje tematycznie do 950-lecia Chrztu Rusi.

W obecnych kaplicach pierwotnie były tzw. kryłosy czyli pomieszczenia dla śpiewaków. To jedyne miejsce na Łemkowszczyźnie, gdzie można je spotkać.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.