«powrót

Tymanowa: kościół św. Mikołaja

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa pochodzi z 1764 r. Nawa, otoczona podcieniami, nakryta jest dachem dwuspadowym z barokową sygnaturką z latarnią.

Prezbiterium nakryte dachem wielopołaciowym, niższym od dachu nad nawą. Wnętrze kościoła nakryte stropami płaskimi z kolebkowymi odcinkami bocznymi wspartymi na słupach. Polichromia ścian i stropów pochodzi z 1913 r. i składa się z motywów figuralnych i ornamentalnych.

Wyposażenie świątyni należy do okresu późnego baroku. Ołtarz główny i dwa boczne utrzymane są w stylu rokoko.

W ołtarzu głównym znajdują się barokowe obrazy św. Mikołaja i św. Trójcy. W ołtarzach bocznych m.in. barokowe obrazy św. Anny, Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa Bolesnego z XVIII w.

W kościele znajduje się kamienna, barokowa chrzcielnica, rokokowa ambona i prospekt organowy oraz rokokowe rzeźby grupy Ukrzyżowania z XVIII w. na belce tęczowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.