«powrót

Ujazd: kościół św. Andrzeja Apostoła

Pierwsza wzmianka o tej budowli pochodzi z 1285 roku, czyli niedługo po tym, jak Ujazd otrzymał lokację miejską. Obecny barokowy kościół ufundowany został przez Mikołaja Kochcickiego (1613 r.)

W XVIII wieku świątynia została przebudowana, a w II poł. XIX wieku dodano murowane, neogotyckie wieże. W okresie międzywojennym dobudowano zakrystię i salę parafialną oraz przedłużono prezbiterium o dodatkowe przęsło w kierunku wschodnim.

W kościele znajduje się renesansowy obraz malowany na desce z II poł. XVI wieku, przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem pomiędzy św. Barbarą i św. Dorotą. Bardzo ciekawy jest klasycystyczny ołtarz autorstwa Bernarda Kutnera oraz dzwon odlany przez Krzysztofa Ferrari ze Sławięcic.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.