«powrót

Uście Gorlickie: cerkiew św. Parascewy

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Parascewy z 1786 r. to dzisiaj kościół rzymskokatolicki. Wzniesiona została w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.

Wieża zwieńczona jest baniastym hełmem ze ślepą latarnią. Nawa i prezbiterium nakryte oddzielnymi dachami namiotowymi łamanymi potrójnie i podwójnie.

Dachy zwieńczone są podobnymi wieżyczkami jak hełm wieżowy. Zwieńczenie portalu babińca ma kształt łuku trójlistnego. Nawę i prezbiterium nakrywają pozorne sklepienia kopulaste, a babiniec strop z fasetami.

Figuralno-ornamentalna polichromia pochodzi z 1938 r. W wyposażeniu kościoła późnobarokowy ikonostas z ikonami. Prezbiterium do nowej liturgii przystosowane w latach 60. XX w. według projektu Witolda Popławskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.