«powrót

Ulanów: kościół św. Jana Chrzciciela i św. Barbary

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie został wzniesiony w 1643 r. Fundatorem był chorąży halicki, Jan Hilary Uliński. Wcześniej w jego miejscu stała prawdopodobnie drewniana kaplica.

Parafia została erygowana w 1658 r., a świątynia poświęcona przez biskupa M. Kunickiego w 1730 r.

Kościół jest orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego, w konstrukcji zrębowej. Ściany, wzmocnione lisicami, szalowane są deskami w układzie pionowym z listwowaniem.

Świątynia trójnawowa, z nawą główną wydzieloną dwoma parami słupów. Prezbiterium o szerokości nawy głównej.

Na belce tęczowej znajduje się późnobarokowy krucyfiks (pierwsza połowa XVIII w.).

Wewnątrz znajduje się figuralna polichromia, namalowana przypuszczalnie w XVIII wieku, odnowiona w 1868 r. Według tradycji namalował ją gdański artysta, sprowadzony przez flisaków z Ulanowa.

W murach otaczających kościół znajduje się murowana dzwonnica.

Wyposażenie o charakterze późnobarokowym: ołtarz główny z ornamentyką w stylu regencji i rokoka (1760 r.), dwa ołtarze boczne wykonane przez snycerza Michała Woszczyńskiego i malarza Michała Bąkowskiego (1736-47).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.