«powrót

Ulanów: kościół św. Trójcy

Kościół św. Trójcy w Ulanowie wzniósł w XVII wieku prawdopodobnie wojewoda smoleński, Jędrzej Zamojski. Świątynia nosi przydomek „flisacki”.

W 1742 r. budowla została rozbudowana i konsekrowana, a w połowie XIX w. gruntownie wyremontowana.

Kościół orientowany, wybudowany w konstrukcji zrębowej. Ściany wzmocnione lisicami oszalowane są deskami w układzie pionowym z listwowaniem.

Prezbiterium na planie prostokąta, zamknięte trójbocznie. Od północy przylega prostokątna zakrystia. Prostokątna nawa, szersza od prezbiterium.

Powyżej drzwi w elewacji frontowej znajduje się obraz przedstawiający Trójcę Świętą.

Wewnątrz znajduje się polichromia z elementami iluzjonistycznej architektury (prawdopodobnie XVIII w.), przemalowana w II połowie XIX w.

Wyposażenie kościoła o charakterze barokowym i późnobarokowym m.in.: ołtarz główny, z obrazem przedstawiającym Trójcę Świętą (tradycja głosi, że został przywieziony z Gdańska przez flisaków), dwa barokowe ołtarze boczne wcześniejsze od głównego, ambona, późnobarokowe organy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.