«powrót

urszulanki Unii Rzymskiej

Charyzmatem urszulanek Unii Rzymskiej jest misja wychowawcza w różnych formach. Dążenie do świętości sióstr polega na łączeniu kontemplacji i apostolstwa.

Działalność urszulanek Unii Rzymskiej to ich zaangażowanie w nauczanie na różnych szczeblach edukacji, od przedszkola aż do uniwersytetu, a także różne formy pracy duszpasterskiej w parafiach i poza nimi, łącznie z pracą misyjną.

W Polsce siostry prowadzą m.in. Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny, 3 licea ogólnokształcące dla dziewcząt, 3 gimnazja, 2 szkoły podstawowe, 3 przedszkola, 23 internaty przyszkolne, 3 bursy dla studentek, 2 bursy dla dziewcząt szkół średnich, a także świetlicę dla ubogich dzieci i młodzieży oraz dom pomocy społecznej dla chorych kobiet.

Zakon założyła św. Aniela Merici w 1535 r., w Polsce istnieje od 1857 r. Na świecie jest ok. 3000 urszulanek Unii Rzymskiej, w tym ok. 380 Polek.

Podczas rewolucji francuskiej urszulanki poniosły wielkie ofiary – 27 z nich zostało za wiarę ściętych na gilotynie; w XX w. ogłoszono je błogosławionymi. Jedna z polskich urszulanek Unii Rzymskiej – s. Klemensa Staszewska została beatyfikowana przez Jana Pawła II w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Pełna nazwa: Unia Rzymska Zakonu Świętej Urszuli (OSU).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.