«powrót

Zobacz: szlak drewnianego budownictwa sakralnego

Wachów: kościół św. Wawrzyńca

Kościół św. Wawrzyńca został zbudowany w 1706 r. Odnowiono go w roku 1907. Otoczony jest podcieniami.

Wyposażenie wnętrza barokowe z 1 poł. XVIII w., ponadto gotycki krucyfiks z pocz. XV w.

Kościół należy do Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.